Vi använder kakor på webbplatsen. Acceptera kakan för att inte visa detta meddelande igen Vad är kakor? Länk till annan webbplats.

Jag accepterar
Startsida Tullmuseum

Bild 109 av 241

Hjälp Öppnas i nytt fönster.

Tullpackhus från 1920-talet

Tullpackhuset, navet i tullhanteringen

Så här såg ett så kallat tullpackhus ut på 1920-talet. Tullpackhus fanns i hela landet, ofta i städernas hamnar. Husen såg i stort sett likadana ut och arbetet som utfördes i tullpackhusen var mer eller mindre detsamma från 1600-talet och ända fram till 1974 när en ny tullprocedur infördes. Fram till 1974 arbetade så kallade packhuskarlar med att köra fram och packa upp tullpliktigt importgods i tullpackhusen. På större tullplatser hade särskilda packhuskarlslag monopol på arbetet, på mindre tullplatser kunde vem som helst hugga i som packhuskarl. Inne i tullpackhusen arbetade tulltjänstemän vid särskilda diskar och pulpeter med att undersöka godset. Tulltjänstemännen, eller tulltaxerarna som de kallades, klassificerade varorna och räknade ut hur mycket tull importören skulle betala på tullkammaren innan varorna skulle lämnas ut. Tullpackhusen var ofta dragiga och kalla, ibland så kalla att bläcket frös i bläckhornen. Många tjänstemän använde vintertid särskilda halmskor för att hålla fötterna varma.

Meny