Vi använder kakor på webbplatsen. Acceptera kakan för att inte visa detta meddelande igen Vad är kakor? Länk till annan webbplats.

Jag accepterar
Startsida Tullmuseum

Bild 120 av 241

Hjälp Öppnas i nytt fönster.

S.k. plakatsedel utfärdad av Helsingborgs Packhus 1825

Stämpla på tyg

På 1700-talet infördes ett förbud mot att föra in många textilier. Skälet till införselförbudet var att Gustaf III ville försöka få igång svensk textilindustri. År 1739 utkom en förordning som bestämde att tyger som var införselförbjudna men som hade förts in före förbudet, skulle stämplas med en tullstämpel. Under en stor del av 1700- och 1800-talen stämplades såväl inhemska som importerade textilier. Under 1800-talet togs s k plakatsedlar i bruk. Sedeln (3) är utfärdad av Helsingborgs Packhus 1825. Den har försetts med både blyplomb och färgstämpel. Ömtåliga tyger färgstämplades.

Meny