Vi använder kakor på webbplatsen. Acceptera kakan för att inte visa detta meddelande igen Vad är kakor? Länk till annan webbplats.

Jag accepterar
Startsida Tullmuseum

Om Tullmuseum

1927 slogs portarna till Tullmuseum upp för allra första gången. Då låg museet på vindsvåningen i Tullverkets hus på Österlånggatan i Gamla stan i Stockholm. Senare flyttades museet till Slussplan 9 där det hölls öppet ända till andra världskriget. Under kriget packade man ihop samlingarna och flyttade dem till Tullverkets tullhus på Dalarö där museet öppnade igen 1958. På Dalarö låg det kvar fram till år 2000. Då flyttade Generaltullstyrelsen, nuvarande Tullverkets huvudkontor, till Alströmergatan på Kungsholmen, och museet flyttade med. Den 31 oktober 2015, inför flytten av Tullverkets huvudkontor till Tegeluddsvägen, stängde museet och den 1 februari 2016 flyttade museet ut på webben.

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor om Tullmuseum. 
Du når oss via kontakta oss på tullverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om personuppgifter, upphovsrätt, "Fotograf okänd" m.m.

Personuppgifter
Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) räknas all information som kan knytas till en levande person som personuppgifter. Förutom text kan exempelvis även ett fotografi utgöra personuppgift. I normalfallet krävs, i varje enskilt fall, samtycke från den person som uppgiften avser innan denna kan publiceras på internet. Om informationen anses harmlös får den publiceras utan att den person som uppgifterna avser behöver ge sitt samtycke. Samtliga fotografier och filmer som vi visar här på Tullmuseums webbplats bedömer vi inte kränker någon persons integritet och därför är att betrakta som harmlösa.

Om du påträffar information om dig själv eller närstående personer som du av något skäl inte vill ska vara publicerad på Tullmuseums webbplats är vi tacksamma om du kontaktar oss på tullverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gällande lagstiftning

Allmänna bestämmelser om personuppgiftsbehandling finns i:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)
  • lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218).

Dessutom finns en särskild reglering för Tullverket i form av:

  • lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.

När det gäller Tullverkets brottsbekämpande verksamhet finns särskilda regleringar i:

  • personuppgiftslagen (1998:204
  • tullbrottsdatalagen (2017:447).

Upphovsrätt
Många bilder, filmer, motiv och objekt på Tullmuseums webbplats är skyddade av upphovsrätt. Dessa får inte publiceras vidare utan tillstånd från ägaren.

Fotograf okänd
På Tullmuseums webbplats har vi i vissa fall valt att publicera fotografier som ägs av Tullverket men där vi saknar uppgift om vem som äger den ideella upphovsrätten, d.v.s. rätten för fotografen att få bli namngiven som fotograf. Oftast rör det sig om mycket gamla fotografier och samtliga av dessa fotografier kommer från Tullverkets arkiv eller från Tullmuseums samlingar.

För varje sådant fotografi där uppgift om fotograf saknas har vi, så långt möjligt, försökt att få fram fotografens namn. Detta har skett genom att dels studera det aktuella fysiska fotografiet för att finna exempelvis relevanta anteckningar på fotografiets baksida. Sökning har även skett i Tullmuseums arkiv. Även nuvarande och tidigare tulltjänstemän, som kan antas ha information om fotografens namn, har tillfrågats. Om ingen av ovanstående åtgärder har kunnat leda till fotografens namn har vi angett "Fotograf okänd".

Har du upplysningar som kan hjälpa oss att identifiera och namnge en fotograf till ett eller flera av våra fotografier där vi angett "Fotograf okänd" är vi tacksamma om du kontaktar oss på tullverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fotograf och filmproducent om inget annat anges
Samtliga fotografier och filmer på Tullmuseums webbplats är, om inget annat anges, fotograferade respektive producerade av Björn Roos.

Tulltjänstemän beslagtar sprit i hamnen.

Spritbeslag i Nynäshamn 1929. Fotograf: V. Eriksson

En tulltjänsteman som arbetar.

Centraltullkammaren Stockholm 1968. Fotograf: Gösta Widlund

Två renar vid Joesjö tullstation.

Joesjö tullstation, Västerbotten 1953. Fotograf: John Skarman

Meny